2535 จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด ภายใต้แบรนด์ NEW DEVELOPMENT
ก่อตั้งโดยกลุ่มครอบครัว สัมฤทธิวณิชชา ธุรกิจผลิตเปลือกแบตเตอรี่

2537-2540 ทุนจดทะเบียน 80 ล้านบาท
ผลิตยางในและยางนอก

2543 ขยายตลาดสู่ต่างประเทศ ได้แก่
มาเลเซีย, พม่า, ลาว, ฟิลิปปินส์, อินเดีย

2546 AWARD ISO9001
ผลิตภัณฑ์ยางนอกชนิดมีสีออกสู่ตลาดภายในประเทศ

2548 OEM ยางรถจักรยานยนต์ภายใต้แบรนด์ FKR มาเลเซีย

2551 AWARD SIRIM (มาเลเซีย) มอก. (ไทย)
ผ่านการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์

2553 OEM ผู้ผลิตยางให้ THAI YAMAHA MOTOR ภายใต้แบรนด์ Y-TEQ /
ยกระดับผลิตภัณฑ์กลุ่ม HEAVY USER ภายใต้รุ่น ND15000

2554 AWARD E-MARK (ยุโรป) ผ่านการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ยางนอกสำหรับการส่งออก

2555 ติดตั้งซอฟแวร์และฮาร์ดแวร์เพื่อใช้ในการออกแบบโครงสร้างและลายดอกยางและการสร้างแบบจำลองเพื่อทดสอบสมรรถนะของผลิตภัณฑ์ / ทุนจดทะเบียน 115 ล้านบาท

2556 ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยางนอกรถจักรยานยนต์ BIS จากประเทศอินเดีย / ปรับโครงสร้างองค์กร เพิ่มจำนวนกรรมการรวม 7 ท่าน

2557 เพิ่มเครื่องจักร ขยายกำลังการผลิตยางนอก 200,000 เป็น 300,000 เส้นต่อเดือน / สร้างอาคารสำนักงานและโกดังสินค้า / ทุนจดทะเบียน 150 ล้านบาท / จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน ชื่อ บริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

2558 จดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ / OEM ยางรถจักรยานยนต์ภายใต้แบรนด์ CEAT LIMITED อินเดีย / OEM ผู้ผลิตยางให้ THAI SUZUKI MOTOR

2559 เปิดตัวนวัตกรรมใหม่ยางรถจักรยานยนต์ ภายใต้ชื่อ “AIR LOCK”

2561 เข้าซื้อหุ้นทั้งหมดของ Fung Keong Rubber Manufactory (Malaya) Sdn. Bhd. ("FKRMM") ซึ่งเป็นบริษัทฯผู้จัดจำหน่ายยางนอกและยางในรถจักรยานยนต์ ภายใต้แบรนด์ FKR ในประเทศมาเลเซีย