ข่าวและกิจกรรม

26 ก.ค. 2562
16

ND Rubber พร้อมใจร่วมพิธีน้อมเกล้าฯ สดุดีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

ND Rubber โดยคุณชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา กรรมการผู้จัดการ และท่านผู้บริหาร พร้อมใจร่วมพิธีน้อมเกล้าฯ สดุดีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ณ บริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)